Διαφυλάξτε με τον καλύτερο τρόπο τα δεδομένα σας

Η αποθήκευση δεδομένων σε μία εταιρία είναι πολύπλοκη υπόθεση. Σε μία επιχείρηση υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δεδομένων που αποτελείται από αρχεία emails φωτογραφίες βάσεις δεδομένων παρουσιάσεις γραφικά κ.α

Η συνεχείς αύξηση των δεδομένων απαιτεί λύσεις αποθήκευσης και προστασίας που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και ταυτόχρονα να είναι αξιόπιστες και λειτουργικές.

Η iFixn Solutions Project  απαρτίζεται από εξειδικευμένους μηχανικούς που έχουν υλοποιήσει έργα ιδιαίτερης δυσκολίας σε συνεργασία με καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού όπως είναι οι Netapp, Dell, IBM ,HP κ.α .Στις λύσεις που θα σας προτείνουμε εφαρμόζονται τεχνικές disk storage replication και Disaster Recovery προσαρμοζόμενες στις δικές σας ανάγκες ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων σας με σκοπό να αποφεύγονται καταστάσεις όπως είναι η απώλεια τους.

Επίσης συνεργαζόμαστε με δημοφιλής οίκους της διεθνής αγοράς, όπως είναι η ΙΒΜ, η Microsoft  και καλύπτουμε τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες στον τομέα του Data Storage.