Αντιμετώπιση προβλημάτων στο internet

 

Οι τεχνικοί πεδίου μας καλύπτουν σχεδόν όλη την Αττική

Τα στελέχη της iFixn Solutions Project με την εμπειρία που διαθέτουν μπορούμε να εντοπίσουμε που είναι ακριβός η βλάβη που αντιμετωπίζετε στο διαδίκτυο στις παροχές που προσφέρουν οι πάροχοι των τηλεπικοινωνιών στη χωρά μας.

Αναλαμβάνουμε την μέτρηση της ταχύτητας της γραμμής σας.
Εντοπίζουμε το πρόβλημα και σας ενημερώνουμε για αυτό
Επιλύουμε με την καλύτερη δυνατή λύση και την πιο σταθερή.
Πρόβλημα με τον εξοπλισμό σας έχουμε την λύση
Πρόβλημα εκπομπής ασύρματου σήματος ( Wi-Fi ).

Δίνουμε συμβουλές, ειλικρινή καθοδήγηση καθώς λύσης και σας απαλλάσσουμε από την δυσκολία στην επικοινωνία με τον εκάστοτε πάροχο σας.

Σκοπός μας είναι να διατηρούμε ανταγωνιστικές τιμές χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει χαμηλή ποιότητα.