Η iFixn Solutions Project ιδρύθηκε, στα μέσα του 2009, από μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών στον χώρο της Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών με εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση σύνθετων έργων. Η iFixn Solutions Project εστιάζει κυρίως στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο της σύγχρονης υποστήριξης αυτών.

Βασικό αντικείμενο της δραστηριότητας της iFixn Solutions Project αποτελεί η παροχή εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών, δικτύων & επικοινωνιών, μέσω λύσεων που προηγούνται των εξελίξεων στην αγορά Πληροφορικής.

Η Διοικητική Ομάδα της iFixn Solutions Project συνδυάζει την εμπειρία και την γνώση για να σχεδιάσει τεχνικά και οικονομικά και να υλοποιήσει έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας στον χώρο της Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Το Όραμα μας

To όραμα της iFixn Solutions Project που μοιράζονται οι άνθρωποι της, είναι η αξιόπιστη υιοθέτηση εφαρμογών πληροφορικής, επικοινωνιών & τηλεματικής στην Ελληνική επιχειρηματική κοινωνία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι Ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν αρωγοί των ποικίλων πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών.